Janecki Jerzy

Dane osobowe

Klasa sędziowska
I
Uprawnienia
Urlop Sędziowski