Menu Zamknij

SYSTEM AWANSÓW I SPADKÓW W SEZONIE 2019/2020

SYSTEM AWANSÓW I SPADKÓW W SEZONIE 2019/2020

Sędziowie będą na bieżąco obserwowani podczas zawodów przez kwalifikatorów, którzy powinni, oprócz omówienia zawodów, także przekazać sędziemu informację na temat jego słabych i mocnych stron.

Wystawienie oceny za sędziowanie (błąd = -0,1pkt), z wyjątkiem błędnej sygnalizacji (jednorazowo -0,1pkt), jest opcjonalne i zależeć będzie od kwalifikatora.

Kwalifikatorzy na koniec sezonu muszą przygotować na swoje potrzeby własny ranking obserwowanych sędziów, najlepiej z podziałem na poszczególne kategorie uprawnień. Następnie w wyznaczonym terminie przekazać Przewodniczącemu Komisji Szkolenia (drogą mailową) wytypowane przez siebie osoby do awansu lub spadku. Ilość wytypowanych osób jest nieograniczona, lecz wymagane będzie krótkie uzasadnienie każdego wytypowanego sędziego.

Podczas spotkania WS rozpatrywane będą kandydatury wytypowanych sędziów i zatwierdzane lub nie, drogą głosowania (decyduje większość głosów).